Wat we doen

Wie kan bij ons terecht?

Wij verlenen onze full-service inzake juridisch advies en procedure aan zowel particulieren, ondernemingen, overheden, non-profitorganisaties, …

Voor Hoven en Rechtbanken vervullen wij opdrachten als gerechtelijk mandataris conform het Wetboek Economisch Recht (faillissement, gerechtelijke reorganisatie), als voorlopig bewindvoerder over vennootschappen of als vereffenaar van verenigingen of vennootschappen.

Om u een optimale full-service en hoge kwaliteit te kunnen garanderen, werken wij voor sommige dossiers samen met fiscalisten, accountants, revisoren, geneesheren, architecten en andere vrije beroepen.

Wie kan bij Devos & Van den Eynde Advocaten terecht
Devos & Van den Eynde - Advocatenassociatie - Tarief

Tarief

Wij staan voor kwalitatieve dienstverlening tegen marktconforme tarieven en wij maken er een punt van bij aanvang van het dossier of van de cliëntenrelatie duidelijke afspraken te maken over de tarieven van onze kosten en erelonen.

Verder hanteren wij de gewoonte tussentijds te factureren, zodat de cliënt het overzicht blijft behouden van de geleverde prestaties en de kosten daarvan.

Het ereloon wordt doorgaans bepaald op een uurtarief, waarbij onze prestaties accuraat en per minuut worden bijgehouden in een timesheet. Desgewenst ontvangt de cliënt kopie van de timesheet bij elke facturatie.

In welbepaalde dossiers kan:

  • een forfait worden overeengekomen, dan wel een vast percentage op de waarde van het geschil (per aanleg).
  • een aangepast tarief met succes fee worden overeengekomen.

Voor incassodossiers hanteren wij aangepaste tarieven naargelang betwisting van de ingevorderde facturen volgt.

Ook de tarifering van kosten (waaronder verplaatsingen en administratie) wordt op voorhand besproken.

Uitgaven aan derden, zoals gerechtskosten (rolrechten, rechtsplegingsvergoedingen, …), kosten van deskundigen of van een gerechtsdeurwaarder (dagvaarding, tenuitvoerlegging vonnis, …) worden rechtstreeks door de dienstverlener aan de cliënt gefactureerd of door ons aan kostprijs doorgerekend.

Onze beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot de dekking verleend door onze verzekeraar beroepsaansprakelijkheid AMLIN EUROPE NV (Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel, polis: LXX034899), niets uitgezonderd. Deze polis is ter inzage op eerste verzoek.

Onze facturen zijn contant betaalbaar te Geel.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024