Bemiddeling

Bemiddeling

Bemiddeling is een vrijwillige en vertrouwelijke wijze om geschillen op te lossen waarbij een derde, de bemiddelaar, de partijen helpt om zelf, met volledige kennis van zaken, tot overeenstemming te komen.

Daar waar het gepast is, kan bemiddeling een snelle, efficiënte en kostenbesparende wijze van geschillenbeslechting betekenen.

Door de ervaring van ons team met bemiddeling kunnen wij u onder andere:

  • Adviseren over de opportuniteit van bemiddeling en/of onderhandeling in een bepaald geschil.
  • Bijstaan als advocaat tijdens een bemiddeling of andere vorm van alternatieve geschilbeslechting zoals arbitrage.
  • Optreden als erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Met Mr. Ineke Michielsen hebben wij een erkend bemiddelaar in huis.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024