Over Ons

Over Devos & Van den Eynde

Devos & Van den Eynde is een full-service advocatenkantoor, actief in diverse domeinen van het recht sinds 1989. Binnen de materies die wij behandelen, geven wij juridisch advies en verlenen wij juridische bijstand aan overheden, organisaties, professionelen en particulieren en vervullen wij gerechtelijke mandaten in opdracht van Rechtbanken.

Wij verlenen deskundig en up-to-date advies op maat van elke cliënt en een correcte, discrete en doeltreffende behartiging van de ons toevertrouwde belangen. Onze teamgerichte en persoonlijke aanpak garandeert een optimale en doelgerichte afhandeling van uw dossier.

Voor u als cliënt of andere belanghebbende is het goed om onze visie en werkwijze te kennen.

Onze visie

We nemen onze verantwoordelijkheden ernstig:

   • Tegenover de cliënt

De essentie van de advocaat is dat hij de belangen van de cliënt vooropstelt, altijd en overal. Zeker bij langlopende cliëntenrelaties stopt dat niet bij het beantwoorden van een vraag of het voeren van een procedure: wij trachten actief een meerwaarde te bieden en u te waarschuwen wanneer risico’s of opportuniteiten zich voordoen. U kunt vertrouwen op onze deskundigheid en discretie.

Onze Visie - Devos en Van den Eynde Advocatenassociatie
   • Tegenover onze medewerkers

Wij vragen veel van onze medewerkers, maar laten hen ook veel vrijheid om hun verantwoordelijkheden in te vullen. Wij bieden hen een aangename werkomgeving, een uitstekende opleiding en soepele afspraken met betrekking tot arbeidstijden.

Vorming is een permanente investering. Onze medewerkers kiezen vrij en onbeperkt welke opleidingen zij volgen. Intern is er wekelijks een teamoverleg om te bespreken wat er te bespreken valt, zowel wat cliënten betreft als wat onze organisatie betreft. Dat is van belang voor de medewerker, maar ook voor de cliënt.

Wij zijn verder trots te beschikken over een zeer ruime rechtsbibliotheek en over toegang tot de juridische databanken. Een hoge kwaliteit is maar bereikbaar indien de tools daarvoor aanwezig zijn.

   • Tegenover de maatschappij

Wij handelen binnen de grenzen van de wet. Binnen die grenzen zoeken we voor u naar de gunstigste oplossing. Dat is niet alleen een engagement ten bate van de cliënt, maar ook van de gemeenschap.

Verder vervullen wij gerechtelijke mandaten in opdracht van Rechtbanken.

Ook staan wij geregeld stil bij de mogelijkheden tot inperking van de papierberg en inktplas. Nutteloos verbruik vermijden we en we communiceren zo mogelijk digitaal. Een belangrijk deel van onze elektriciteit produceren we zelf met zonnepanelen.

Kwaliteit bereiken we door:

   • Bereikbaarheid:

Permanente bereikbaarheid is een utopie. Tijdens vergaderingen of zittingen zijn wij even bezet. Uw dossierbeheerder maakt er echter een punt van u op uiterst korte termijn terug te bellen. Bij extreme urgentie of vakantieperiodes kan u terecht bij een ander lid van ons team. Het kantoor is elke werkdag geopend en bereikbaar, ook op brugdagen, tussen de feestdagen of tijdens andere vakantieperiodes.

   • Deskundigheid:

Meer dan 30 jaar ervaring en een gespecialiseerd team van juristen laten ons toe u op en top deskundigheid te garanderen.

   • Teamwork:

voor de materies die wij behandelen hebben we experts in huis, die complementair zijn en samen uw belangen verdedigen. Ons bedrijfsklimaat is er één van openheid en samenwerking, zowel met de cliënt, tussen onze medewerkers als met externe adviseurs. Samenwerking zorgt voor verbetering en motivatie.

   • Efficiëntie:

We zorgen voor een geïndividualiseerde oplossing en een excellente begeleiding.

   • Informatie:

We beschikken over de modernste technologieën en juridische databases om zelf kennis en informatie te verwerken en deze professioneel te delen met onze cliënten, rechtbanken en overheden.

   • Continuïteit:

We bieden stabiliteit en zekerheid aan onze cliënten en onze medewerkers.

Onze Werkwijze - Devos en Van den Eynde Advocatenassociatie

Onze werkwijze

Devos & Van den Eynde bestaat uit een professioneel team van administratieve medewerkers en advocaten, gespecialiseerd in een brede waaier van rechtstakken. Reken daarbij ook ons professioneel netwerk van externe partners (fiscalisten, revisoren, geneesheren, architecten, specialisten, buitenlandse advocaten…) en u begrijpt dat uw dossier bij ons in goede handen is.

Uw dossier en uw klantenrelatie worden opgevolgd door één dossierbeheerder. Dat zorgt ervoor dat u werkt met een advocaat die u kent en die uiterst bereikbaar is, maar ook dat uw advocaat u kent, zodat hij of zij proactief kan adviseren wanneer er risico’s of mogelijkheden tot verbetering zijn. Is een ander teamlid beter geplaatst om een bepaald probleem op te lossen, gezien het specifieke karakter ervan, wordt dat intern besproken en maakt u kennis met de medewerker in kwestie.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024