Onderwijsrecht

Onderwijsrecht

In het complexe landschap van het onderwijs staan wij de diverse actoren juridisch bij.

Onderwijsinstellingen, scholen, universiteiten en vormingscentra kunnen op ons onder meer beroep doen voor:

 • Overheidsopdrachten
 • Contractuele geschillen
 • Juridische vragen inzake onroerend goed of patrimoniumbeheer
 • Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht
 • Juridische geschillen met leerkrachten zoals tucht, ordemaatregelen, evaluaties, benoemingen,…
 • VZW-wetgeving

Leerkrachten kunnen beroep doen op onze bijstand inzake onderwijsrecht onder andere betreffende:

 • Tucht- en ordemaatregelen
 • Evaluaties
 • Benoemingen
 • Welzijn op het werk

Ook staan wij leerlingen en hun ouders bij inzake:

 • Geschillen met de onderwijsinrichting
 • Studievoortgangsbetwistingen
 • Tuchtbeslissingen
 • Aansprakelijkheid en ongeval op school

In dit licht verlenen wij betreffende hoger vermelde onderwijs kwesties zowel juridisch advies als bijstand in procedures voor onder andere de Kamer van Beroep, het College van Beroep, de Raad van State, de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen en de bevoegde rechtbanken.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024