Slachtoffer en misdrijf

Slachtoffer en misdrijf

Als slachtoffer van een ongeval of misdrijf of als familielid van een slachtoffer kan u mogelijk aanspraak maken op een schadevergoeding voor lichamelijke schade, materiële schade, inkomstensverlies etc.

Doorheen de jaren heeft het kantoor een uitgebreid netwerk opgebouwd van externe partners waarop een beroep gedaan kan worden ten einde uw schade correct te begroten en u bij te staan bij bijvoorbeeld minnelijke medische expertises.

Het kantoor staat slachtoffers en hun familieleden zowel bij in minnelijke onderhandelingen als in gerechtelijke procedures, met inbegrip van het strafonderzoek en de daaropvolgende strafprocedure.

Vaak zal u voor de kosten en erelonen hieraan verbonden een beroep kunnen doen op uw rechtsbijstandsverzekeraar. Wij zullen dit voor u nakijken en contact opnemen met uw verzekeraar zodat u hier vooraf duidelijkheid over heeft.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024