Sociale zekerheidsrecht

Sociale zekerheidsrecht

Ons kantoor treedt op voor alle actoren van het socialezekerheidsrecht, met inbegrip van overheidsinstanties, werkgevers, particulieren.

Dit houdt in dat u onder andere een beroep kan doen op ons kantoor voor betwistingen omtrent:

  • Arbeidsongevallen
  • Beroepsziekten
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Werkloosheid
  • Arbeidsbemiddeling
  • Pensioenen

Daarnaast treedt ons kantoor op in geschillen met overheidsinstanties zoals onder andere de FOD sociale zaken inzake personen met een handicap, ziekenfondsen, RIZIV, RVA, RSVZ)

Tot slot staat het kantoor eveneens diverse OCMW’s bij in geval van betwistingen.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024