Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht

Wij behandelen tal van dossiers aangaande ambtenaren.

Zowel de ambtenaar als de overheid kunnen bij ons terecht voor onder andere dossiers inzake:

  • Tucht
  • Ordemaatregelen
  • Evaluaties
  • Benoemingen en bevorderingen

In de behandeling van uw dossier betreffende ambtenarenrecht kunnen wij u zowel adviseren als u bijstaan in procedures voor administratieve beroepsinstanties (bijvoorbeeld Kamer van Beroep in onderwijszaken, Tuchtraad in politiedossiers,…) en voor de Raad van State, maar ook in procedures voor de Hoven en Rechtbanken.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024