Overheid en bestuur

Overheid en bestuur

Sedert de aanvang van het kantoor in 1989 zijn wij zeer actief in de publieke sector (steden en gemeenten, provincie, onderwijsinstellingen, politiezones, scholengroepen, …).

Zowel het algemene administratieve recht als bijzondere rechtsregelingen (bv. politierecht, tuchtrecht, omgevingsrecht) hebben wij in de vingers. Wij zijn zeer ervaren in het begeleiden van bepaalde procedures (bv. inzake tucht of overheidsopdrachten) en het schrijven of kritisch nakijken van ontwerpbeslissingen, ten einde betwistingen te vermijden.

Verder leveren wij door onze dienstverlening maatwerk wat betreft andere aspecten waarmee een overheid kan worden geconfronteerd, zoals bv. aansprakelijkheidskwesties, betwisting van weigeringsbeslissing inzake schijnhuwelijken, …

Overheden en publieke besturen kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • Overheidsopdrachten, zowel wat de gunningsfase (nazicht ontwerpbestek, redactie of nazicht ontwerp gunningsbeslissing, …) als in de uitvoeringsfase (uitvoeringsgeschillen) betreft.
  • Bestuurlijke maatregelen of veiligheidsmaatregelen, zowel wat verdediging van betwiste maatregelen voor de Rechtbank of de Raad van State betreft als wat bijstand bij de redactie ervan betreft.
  • Maatregelen van inwendige orde en ordemaatregelen.
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid van de overheid.
  • Vragen met betrekking tot het decreet lokaal bestuur, bestuursdecreet, Nieuwe gemeentewet en GAS.
  • Onteigeningsrecht
  • Burgerzaken (schijnhuwelijken, schijnwettelijke samenwoning, verzoekschriften tot verbetering van akten van de burgerlijke stand, …).

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024