Vennootschaps- en ondernemingsrecht – overnames

Vennootschaps- en ondernemingsrecht – overnames

Wij begeleiden u in alle facetten van het onderneming- en vennootschapsrecht.

Onze bijstand en adviesverlening beslaat onder meer:

  • De opstart van de onderneming.
  • Redactie en onderhandeling van de meest diverse overeenkomsten (arbeidsovereenkomsten, handelsvertegenwoordiger, distributie, commerciële overeenkomsten, huur, aanneming, …).
  • Juridisch advies tijdens vergaderingen van de Raad van Bestuur of de Algemene Vergadering.
  • Aansprakelijkheid van contractspartijen.
  • Geschillen tussen bestuurders of aandeelhouders.
  • De ontbinding van vennootschappen. Wij worden daarbij frequent aangesteld -door de Algemene Vergadering of door de Rechtbank- als vereffenaar.
  • Faillissement van een klant of leverancier.

Wij staan u ook bij in het oplossen van conflicten hieromtrent, bij voorkeur aan de onderhandelingstafel en zo nodig voor de Rechtbank of arbiters.

Wij zijn verder ervaren in bedrijfsovernames en zoeken samen met u de meest aangewezen strategie om uw onderneming te verkopen of uit te breiden. Wij staan cliënten bij inzake overdracht van een handelsfonds, overdracht van aandelen, fusies, splitsingen, overdracht uit een gerechtelijke reorganisatie en overdracht uit faillissement.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024