Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is in de loop der jaren bijzonder veelzijdig en vaak complex geworden.

Niet alleen contractuele aspecten (te denken valt aan koopovereenkomsten, optieovereenkomsten, voorkooprechten, woninghuur, handelshuur, pacht, aanneming, architectuurovereenkomsten, …) of zakenrechtelijke aspecten (appartementsmede-eigendom, vruchtgebruik, afpaling, betwistingen over de scheidingslijn, gemene muur, …) zijn daarbij relevant, maar ook fiscale (verkooprecht, schenkingsrecht, verdeelrecht) en publiekrechtelijke (omgevingsvergunning, bodemproblematiek, kapvergunning, verkavelingsvergunning).

Wij staan u snel en oplossingsgericht bij in alle facetten die het vastgoedrecht kent, zowel wat adviesverlening, de redactie van contracten of beslechting van geschillen betreft.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024