Familie- en jeugdrecht

Familie- en jeugdrecht

Wij behandelen dossiers in het personen-, jeugd- en familierecht (echtscheiding, verblijfsrecht of omgangsrecht kinderen, adoptie, erkenning, onderhoudsgeld), met inbegrip van de vermogensrechtelijke aspecten daarvan.

Zo is er niet zelden overeenstemming over de echtscheiding, maar gaat die gepaard met belangrijke vermogensrechtelijke betwistingen en gevolgen. Te denken valt aan een familiale vennootschap, een handelszaak die door de echtgenoten of samen met (schoon-)familie wordt uitgebaat of mogelijke verrekeningen tussen de vermogens van de echtgenoten.

Wij zijn eveneens ervaren in de vereffening en verdeling van nalatenschappen. Een overlijden is hoe dan ook moeilijk; de mogelijke vermogensrechtelijke betwistingen die eruit voortvloeien, zijn dat ook. Bij Devos & Van den Eynde bent u aan het juiste adres voor advies om dergelijke betwistingen te vermijden en bijstand indien ze onvermijdelijk zijn gebleken.

U kan onder andere bij ons terecht voor:

  • Vragen of betwistingen bij echtscheiding of samenwoning
  • Vragen of betwistingen verblijfsrecht of omgangsrecht kinderen
  • Vragen of betwistingen adoptie
  • Vragen of betwistingen erkenning
  • Vragen of betwistingen onderhoudsgeld
  • Vereffening-verdeling van nalatenschappen en andere erfeniskwesties
  • Vragen of betwistingen rond testamenten
  • Vragen of betwistingen rond schenkingen
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024