Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten

Het kantoor is zeer ervaren en beslagen inzake overheidsopdrachten en concessies.

Wij staan daarbij zowel ondernemers als overheden bij, zowel wat opdrachten voor werken, diensten als leveringen betreft.

Overheden kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot de procedure.
  • Nazicht van offertes wat de juridische aspecten ervan betreft.
  • Nazicht of redactie van ontwerpbeslissingen.
  • Verdediging van betwiste beslissingen voor de Raad van State of de Rechtbanken.
  • Bijstand tijdens de uitvoering van de opdracht.

Ondernemers kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot de procedure.
  • Nazicht van offertes wat de juridische aspecten ervan betreft.
  • Betwisting van beslissingen tot uitsluiting.
  • Betwisting van gunningsbeslissing.
  • Geschillen tijdens de uitvoering van de opdracht.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024