Verbintenissen en contracten

Verbintenissen en contracten

Het verbintenissen- en contractenrecht is een zeer ruime materie die betrekking kan hebben op onder andere huur, leasing, koop/verkoop, aanneming, overnames, aandelenoverdracht, handelsagentuur, distributie, factoring, verzekeringen,…

Zowel overheden, particulieren als ondernemingen kunnen bij het kantoor terecht voor onder meer het volgende:

  • Opstellen van contracten en algemene voorwaarden
  • Nazicht, advies en analyse van contracten
  • Advies en bijstand in minnelijke onderhandelingen, bemiddeling, gerechtelijke procedures en arbitrageprocedures wanneer een contract niet wordt nageleefd
  • Beëindiging van contracten

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024