Stedenbouw en milieu

Stedenbouw en milieu

Wij staan zowel particulieren, ondernemers als overheden bij met betrekking tot onder meer omgevingsvergunningen, domeinvergunningen, bouwmisdrijven, herstelvorderingen en milieu-inbreuken.

Overheden kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot vergunningsaanvragen of inbreuken.
  • Nazicht of redactie van ontwerpbeslissingen.
  • Verdediging van betwiste beslissingen voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State of de Rechtbanken.
  • Volledige bijstand bij herstelvorderingen, gaande van het opvragen van adviezen tot het voeren van de procedure voor de burgerlijke rechter of de strafrechter.

Ondernemers en particulieren kunnen bij ons onder meer terecht voor:

  • Vragen met betrekking tot de procedure.
  • Nazicht van vergunningsaanvragen wat de juridische aspecten ervan betreft.
  • Nazicht of betwisting van vergunningsbeslissingen of weigeringen.
  • Verzet tegen een vergunningsaanvraag van buren of van derden.
  • Bijstand bij tenlasteleggingen en inbreuken.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2024