Familiaal vermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Wij zijn bijzonder ervaren in de vereffening en verdeling van nalatenschappen. Een overlijden is hoe dan ook moeilijk; de mogelijke vermogensrechtelijke betwistingen die eruit voortvloeien, zijn dat ook. Bij Devos & Van den Eynde bent u aan het juiste adres voor advies om dergelijke betwistingen te vermijden en bijstand indien ze onvermijdelijk zijn gebleken.

Wij zijn niet beslagen in het personen-, jeugd- en familierecht (echtscheiding, verblijfsrecht of omgangsrecht kinderen, adoptie, erkenning, onderhoudsgeld), maar wél in de vermogensrechtelijke aspecten daarvan.

Zo is er niet zelden overeenstemming over de echtscheiding, maar gaat die gepaard met belangrijke vermogensrechtelijke betwistingen en gevolgen. Te denken valt aan een familiale vennootschap, een handelszaak die door de echtgenoten of samen met (schoon-)familie wordt uitgebaat of mogelijke verrekeningen tussen de vermogens van de echtgenoten.

U kan onder andere bij ons terecht voor:

  • Vereffening-verdeling van nalatenschappen en andere erfeniskwesties.
  • Vragen of betwistingen rond testamenten.
  • Vragen of betwistingen rond schenkingen.
  • Vereffening-verdeling na echtscheiding.

Ontwerp en Fotografie Het Fotohuis

Devos en Van den Eynde © 2023